Veel gestelde vragen en antwoorden

Hier vind je binnenkort de veel gestelde vragen en antwoorden. De vragen zijn de afgelopen jaren verzameld in gesprekken met ouders en de antwoorden zijn door de school opgesteld.

Zolang je het antwoord hier niet vindt, kun je je vraag e-mailen naar ons. Hiernaast vind je het e-mailadres van het ouderinitiatief. Misschien dat we je voor sommige vragen zullen doorverwijzen naar de school of instantie zelf, maar dat laten we je dan zeker even weten.

Contact/e-mailadres:

Je kunt het ouderinitiatief benaderen via het volgende mailadres: ouderinitiatiefBBS@gmail.com