PO in actie

17actie00127 juni starten de lessen om 09.30 uur

Zoals u mogelijk al via de media heeft vernomen voert (een deel van) het primair onderwijs actie op 27 juni door de lessen een uur later aan te vangen. Aan dit initiatief van PO in actie doet onze school ook mee.

Waarom deze actie?
PO in actie, waarin organisaties van werknemers en werkgevers in het onderwijs vertegenwoordigd zijn, maakt zich grote zorgen over het primair onderwijs: er is sprake van hoge werkdruk en de leerkrachten verdienen een salaris dat veel lager is dan in overige sectoren (waaronder het voortgezet onderwijs). Bovendien dreigt er een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. Goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang en daarvoor zijn goede en voldoende leerkrachten een vereiste. Onderwijsorganisaties pleiten al veel langer voor meer middelen voor het primair onderwijs. Op 27 juni zal PO in actie ook een petitie aanbieden in Den Haag. Hiermee hoopt PO in actie te bewerkstelligen dat in het nieuwe regeerakkoord extra geld beschikbaar komt voor eerlijker salarissen en minder werkdruk voor leerkrachten in het primair onderwijs.

De actie houdt in dat de lessen voor uw kind op onze school op 27 juni a.s. starten om 09.30 uur in plaats van 08.30 uur. Uw kind wordt op 27 juni a.s. dus om 09.30 uur op school verwacht. Voor kinderen die niet een uur later naar school kunnen komen en dus op de reguliere aanvangstijd van 08.30 uur op school zijn, is er opvang binnen O3.